Drie vivezzaantjes gingen vol goede moed richting Risoul. Ze hebben de pistes eens flink van kant gemaakt, maar de bar nog meer! Gelukkig zijn ze heel teruggekomen.